village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Porúbka Humenné

Motív
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
23.6.2022
Darovacia zmluva
Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky
Detail zmluvy ZM3/2022/029
Číslo ZM3/2022/029
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky
Zmluvná strana 2 IČO 00166197
Názov Darovacia zmluva
Predmet Darovacia zmluva
Cena 304.80
Dátum uzavretia 21.3.2022
Dátum zverejnenia 23.6.2022
17.6.2022
Zmluva o grantovom účte
Prima banka Slovensko, a. s.
Detail zmluvy ZM7/2022/077
Číslo ZM7/2022/077
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 Prima banka Slovensko, a. s.
Zmluvná strana 2 IČO 31575951
Názov Zmluva o grantovom účte
Predmet Zmluva o grantovom účte
Cena 0
Dátum uzavretia 17.6.2022
Dátum zverejnenia 17.6.2022
Dátum účinnosti 18.6.2022
18.5.2022
ZMLUVA č. 1422 372 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka (ďalej len „zmluva“)
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Detail zmluvy 1422 372
Číslo 1422 372
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Zmluvná strana 2 IČO 00177474
Názov ZMLUVA č. 1422 372 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka (ďalej len „zmluva“)
Predmet ZMLUVA č. 1422 372 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka (ďalej len „zmluva“)
Cena 1400
Dátum uzavretia 6.5.2022
Dátum zverejnenia 18.5.2022
28.3.2022
Predmetom zmluvy je realizácia stavebných prác ,, Rekonštrukcia miestnej komunikácie k cintorínu v obci Porúbka, Objekt: SO 01 Miestna komunikácia časť 1, 2, 3"
Rastislav Mucha RAMSTAV
Detail zmluvy ZM5/2022/036
Číslo ZM5/2022/036
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 Rastislav Mucha RAMSTAV
Zmluvná strana 2 IČO 34974181
Názov Zmluva o dielo č. 006/2022
Predmet Predmetom zmluvy je realizácia stavebných prác ,, Rekonštrukcia miestnej komunikácie k cintorínu v obci Porúbka, Objekt: SO 01 Miestna komunikácia časť 1, 2, 3"
Cena 32 388,00 €
Dátum uzavretia 22.3.2022
Dátum zverejnenia 28.3.2022
Dátum účinnosti 29.3.2022
Uzatvoril Ing. Andrea Raková
21.2.2022
Interval triedeného zberu v obci Porúbka na rok 2022
FÚRA, s. r. o.
Detail zmluvy ZM4/2022/035
Číslo ZM4/2022/035
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 FÚRA, s. r. o.
Zmluvná strana 2 IČO 36211451
Názov Príloha č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 02.07.2020
Predmet Interval triedeného zberu v obci Porúbka na rok 2022
Cena 0
Dátum uzavretia 21.2.2022
Dátum zverejnenia 21.2.2022
Dátum účinnosti 1.1.2022
Dátum ukončenia 31.12.2022
Uzatvoril Ing. Andrea Raková
28.1.2022
Úrazové poistenie UoZ počas menších služieb
Komunálna poisťovňa, a.s.
Detail zmluvy ZM2/2022/021
Číslo ZM2/2022/021
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 Komunálna poisťovňa, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 31595545
Názov Úrazové poistenie UoZ počas menších služieb
Predmet Úrazové poistenie UoZ počas menších služieb
Cena 5,00 €
Dátum uzavretia 27.1.2022
Dátum zverejnenia 28.1.2022
Dátum účinnosti 1.2.2022
Dátum ukončenia 31.1.2023
28.1.2022
Realizácia aktivačnej činnosti
ÚPSVaR Humenné
Detail zmluvy ZM1/2022/020
Číslo ZM1/2022/020
Zmluvná strana 1 Obec Porúbka
Zmluvná strana 1 IČO 00323420
Zmluvná strana 2 ÚPSVaR Humenné
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda č. 22/35/012/25 uzatvorená podľa § 12
Predmet Realizácia aktivačnej činnosti
Cena 0
Dátum uzavretia 27.1.2022
Dátum zverejnenia 28.1.2022
Dátum účinnosti 28.1.2022
Dátum ukončenia 31.12.2022