village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Porúbka Humenné

Motív
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
22.11.2023
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.11.2023
Názov Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2024
Popis Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2024
13.11.2023
Oznámenie o začatí konania
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.11.2023
Názov Oznámenie o začatí konania
Popis Oznámenie o začatí konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
7.11.2023
Návrh rozpočtu obce na roky 2024, 2025 a 2026
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.11.2023
Názov Návrh rozpočtu obce na roky 2024, 2025 a 2026
Popis Návrh rozpočtu obce na roky 2024, 2025 a 2026
16.8.2023
Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.8.2023
Názov Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce
Popis Zverejnenie zámeru prenájmu majetku obce
27.2.2023
Zverejnenie údajov o komunálnom odpade za rok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.2.2023
Názov Zverejnenie údajov o komunálnom odpade za rok 2022
Popis Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce rok 2022
15.2.2023
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.2.2023
Názov Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2022
25.3.2022
Zverejnenie údajov o komunálnom odpade za rok 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.3.2022
Dátum zvesenia 25.3.2023
Názov Zverejnenie údajov o komunálnom odpade za rok 2021
22.2.2022
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.2.2022
Dátum zvesenia 31.1.2023
Názov Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2021