village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Porúbka Humenné

Motív
A
A
A

Projekty

Modernizácia okolia Domu nádeje v obci Porúbka
23.1.2024

Oplotenie Domu nádeje a úprava okolia

Modernizácia spoločenskej miestnosti kultúrneho domu v obci Porúbka
7.8.2023

Projekt podporený z rozpočtu PSK - Modernizácia spoločenskej miestnosti kultúrneho domu v obci Porúbka

Rekonštrukcia miestnej komunikácie k cintorínu v obci Porúbka
21.9.2022

Projektová dokumentácia stavby rieši rekonštrukciu jestvujúcej miestnej komunikácie k cintorínu v obci Porúbka s odvodnením

Vybavenie sály kultúrneho domu v obci Porúbka
21.9.2022

Projekt podporený z rozpočtu PSK - Vybavenie sály kultúrneho domu v obci Porúbka

Modernizácia cintorína a okolia Domu nádeje v obci Porúbka
18.2.2022

Rekonštrukcia verejného priestranstva – cintorína a okolia Domu nádeje v obci Porúbka