village
village
village
village

Oficiálna stránka obce Porúbka Humenné

Motív

Aktuality / oznamy obce

Vojenský obvod Valaškovce
29.5.2023

Plán činnosti vo VO Valaškovce jún 2023

Pozvánka na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Porúbka
12.5.2023

Pozvánka na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Porúbka

Prerušenie distribúcie elektriny
10.5.2023

Dňa 17.05.2023 v čase od 10.30 do 13.00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny v celej obci Porúbka

Vojenský obvod Valaškovce
27.4.2023

Plán činnosti vo VO Valaškovce máj 2023

Preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku požiarov v jarnom období  !
30.3.2023

Preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku požiarov v jarnom období !

Vojenský obvod Valaškovce
29.3.2023

Plán činnosti vo VO Valaškovce apríl 2023

Vojenský obvod Valaškovce
24.2.2023

Plán činnosti vo VO Valaškovce marec 2023

Informovanie občanov/chovateľov vnímavých spoločenských zvierat o povinnostiach v súvislosti s premiestňovaním zvierat.
23.2.2023

Doplnenie usmernenia vo veci vyšetrovania zvierat proti besnote v súvislosti s premiestňovaním v rámci SR ,iných členských krajín a tretích krajín

Pozvánka na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Porúbka
17.2.2023

Pozvánka na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Porúbka

Vojenský obvod Valaškovce
2.2.2023

Plán činnosti vo VO Valaškovce február 2023

Nákazová situácia v SR - výskyt besnoty a vtáčej chrípky
21.12.2022

Nákazová situácia v SR - výskyt besnoty a vtáčej chrípky

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Porúbka
20.11.2022

Pozvánka na ustanovujúce. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Porúbka

Poďakovanie občanom
31.10.2022

Poďakovanie občanom

Vybavenie sály kultúrneho domu v obci Porúbka
21.9.2022

Projekt podporený z rozpočtu PSK - Vybavenie sály kultúrneho domu v obci Porúbka

Preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku požiarov v jarnom období  !
25.3.2022

Preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku požiarov v jarnom období !

Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov
14.3.2022

Plánované odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení.

Vyhlásená mimoriadna situácia pre vojnu na Ukrajine
28.2.2022

Od soboty 26. februára 2022 od 12:00 hod je v Slovenskej republike vyhlásená mimoriadna situácia.